Thông tin truyện

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Thể loại:

Dị Giới, Huyền Huyễn

Nguồn:

Vip Văn Đàn

Tình trạng:

Hoàn Thành
Rating: 8.6 /10 from 13 ratings

Ở tỉnh An Dương của đế quốc, có một lãnh địa quý tộc rất nhỏ và tầm thường, gọi là—— Tuyết Ưng Lĩnh!

Chuyện cũ sẽ bắt đầu từ nơi này!

**

Sau Mãng Hoang Kỷ « Tinh Phong Truyền Thuyết », đây là bộ tiểu thuyết thứ tám của lão Cà Chua!

Danh sách chương

Bình luận